Studentexpeditionerna

Akademins studentexpedition har ersatts av Studenttorget . På Studenttorget har högskolan samlat all service, alla tjänster och alla frågor som rör ditt liv som student här vid MDH.

I samband med att Studenttorget öppnar flyttas all information från akademins studentsidor till: www.mdh.se/student