Samverkan inom hälsa, vård och välfärd

Vi är måna om och beroende av en god kontakt med vår omvärld. Vi vill genom ett aktivt samarbete med offentlig sektor och näringsliv, bidra till utveckling och förnyelse inom hälsa och välfärd såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

Här finns goda möjligheter till utveckling genom samverkan med Mälardalens högskola: 
• Via forskning kan era frågeställningar lyftas upp och analyseras.
Studentsamverkan kan utveckla din verksamhet.
• Vi erbjuder kompetensutveckling anpassade efter era behov.

Vi bedriver dessutom ett antal samverkansprojekt. Läs gärna mer om det nationella projektet Entreprenörskap inom vård- och omsorgsutbildningar samt Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV som bedrivs tillsammans med Eskilstuna kommun och Västerås stad.

Kontakta oss gärna för att veta mer om samverkan inom hälsa, vård och välfärd.

Kompetensutveckling

Ta chansen att kunskapsutveckla din verksamhet inom hälsa, vård och välfärdsområdet. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, workshops, kurser som ger högskolepoäng. Inom akademin har vi lång erfarenhet av att ge nätbaserade kurser.

Kompetensutveckling inom hälsa och välfärd