Om mig - Martina Summer Meranius

 

 

I mitten av 1990-talet arbetade jag som sjuksköterska inom sjukhusansluten geriatrisk hemsjukvård och blev tidigt intresserad av forskning och utveckling. Jag började läsa min magisterexamen i vårdpedagogik parallellt med mitt arbete som sjuksköterska och fick möjlighet att fördjupa mina kunskaper både praktiskt och teoretiskt. Efter några år som sjuksköterska fick jag i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete på den klinik där jag arbetade.

Efter flytten till Västerås fick jag olika konsultuppdrag inom vården och omsorgen men så småningom infann sig möjligheten att förena mitt intresse för teori och praktik på Mälardalens högskola. Sedan år 2000 har jag arbetat här som klinisk adjunkt, universitetsadjunkt och sedan som lektor i vårdvetenskap. Jag disputerade i maj 2010 på avhandlingen ”Era delar är min helhet” – en studie om att vara äldre och multisjuk. Efter disputationen har jag haft möjlighet att delta i projekt som rör de sköra äldre både som projektledare och forskare.

I become a RN in 1995 and received my Degree of Master of Social Science with a major in Education, Caring Education in 2000. In 2010 I earned PhD in Philosophy in Caring Science and became Senior Lecturer in Caring Science at Malardalen University. My own research concerns qualitative studies on older people with multimorbidity, their experience of health and the health care system.