Nätverk och samarbete

Jag tillhör Forskargruppen ICU CHILD inom forskningsmiljön Hälsa och Välfärd vid Akademin för hälsa, vård och välfärd. Den består av professorer, docenter, lektorer och doktorander som på olika sätt studerar delaktighet och hälsa hos barn och ungdomar.


Jag har samarbete med Professor Imelda Coyne vid School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, Irland och hennes forskningsnätverk Children’s Research Centre. http://healthsciences.tcd.ie/pls/Nursing_Midwifery/staff.detail?uname=coynei

Jag samarbetar även med Thongsouy Sitanon, PhD, RN
Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, Thailand

Samarbete sker även med Folkhälsoenheten Sörmland och sektionen för barnrättsfrågor. http://www.landstinget.sormland.se/Startsida/Verksamheter/folkhalsa/Strategiskt-arbetet-med-FNs-konvention-om-barnets-rattigheter/

Jag är med i styrelsen för Svenska NOBAB. www.nobab.se  Föreningen arbetar för att sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar som andra barn skall få goda möjligheter att utvecklas på bästa sätt även om de drabbats av sjukdom och skada.