Doktorander jag handleder/nyligen har handlett

Från hösten 2006 var jag huvudhandledare till Maria Harder i ett forskningsprojekt om Barns perspektiv vid hälsobesök inom Barnhälsovård. Maria Harder var doktorand vid Nationella forskarskolan i vård och omsorg och antagen vid Institutionen för Kvinnor och barns hälsa, Karolinska institutet. Disputationen genomfördes hösten 2011 med avhandlingen 'Barn inom Barnhälsovård - Studier om HUR barn gör sig delaktiga vid hälsobesök.'

Inom forskarutbildningen Hälsa och Välfärd vid Mälardalens högskola är jag sedan 2012 huvudhandledare för en doktorand som är finansierad av Arvsfonden. Anna Stålberg arbetar med forskningsprojektet 'Att möjliggöra för yngre barn (3-5 år) att vara delaktiga i vårdaituationer genom att använda ett web-baserat interaktivt instrument (IAKTA). I detta projekt samarbetar vi med Nobab www.nobab.se och dataföretaget Quicksearch. I anslutning till detta projekt beforskas även vårdpersonalen som interagerar med barnen i vårdsituationen. Här samarbetar jag med Maria Harder och Albertine Ranheim som deltar i projektet som postdocs.


Intresset för hälsoutveckling i ett internationellt perspektiv har skett genom att jag var bihandledare till Maria Tereza Couto vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Detta avhandlingsarbete handlade om “Drivers and Conductors views regarding the Causes and Prevention of workplace violence in the road passenger transport sector in Maputo City, Mozambique.”

Inom forskarutbildningen Hälsa och Välfärd vid Mälardalens högskola är jag sedan 2012 huvudhandledare  för en doktorand från Thailand som forskar kring att förbättra hanteringen av den medicinska tuberkulosmedicideringen till patienter. Studier görs i Trangprovinsen på olika nivåer utifrån policy, distribution av byvolontärer och familjer som är drabbade av tuberkulos.

Jag är även medarbetare och behjälplig i andra doktorandprojekt med avseende på användning av kvalitativa metoder, framförallt analys av videoinspelningar