Marcus Persson

Jag disputerade i sociologi år 2007 vid Lunds universitet på avhandlingen Mellan människor och ting: en interaktionistisk analys av samlandet. Efter disputationen har jag arbetat som utvärderare på Utbildningsradion (UR) och som industri postdoc på Ericsson inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program med syfte att bygga broar mellan universitet och näringsliv. Sedan hösten 2013 är jag anställd som Forskarassistent inom vårdvetenskap på Mälardalens högskola, var jag även arbetar med att utveckla högskolans nya samverkansarena för Hälso- och Välfärdsteknik

I blickfånget för min forskning står användning av och relation till ny teknik i relation till identitetsskapande processer men också i relation till gränsdragningsfrågor (boundary work) och hälso- och välbefinnande-aspekter.

Tillsammans med forskare i Uppsala och Örebro bedriver jag förnärvarande projektet "Lärare utan gränser" (finansiär: FORTE), i vilket vi undersöker nya gränsdragningsproblematiker för svenska lärare ifråga om arbetstid, yrkesetik, handlingsutrymme och ansvar som aktualiseras i och med deras användning av sociala nätverkssajter som Facebook som redskap för kommunikation med elever.

Jag leder även ett forskningsprojekt som behandlar olika kroppsliga och psykosociala faktorer i relation till införandet och användandet av robotkatten JustoCat på demensboenden i Eskilstuna och Västerås.  

 

 

 

 

 


"Lärare utan gränser"