Om mig - Magdalena Mattebo

Som barnmorska har jag framför allt min kliniska bakgrund från barnmorskemottagning och ungdomsmottagning men även till viss del förlossningsvård. Mina intressefrågor berör främst ungdomars sexualitet och hälsa.

Jag gick min barnmorskeutbildning här på Mälardalens Högskola och blev klar med studierna år 2006. Jag arbetade ett kort tag på förlossningsavdelning men påbörjade sedan tjänst vid barnmorskemottagning i kombination med ungdomsmottagning. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för ungdomars hälsa och livsvillkor och år 2014 disputerade jag vid Uppsala universitet med avhandlingen Use of pornography and its associations with sexual experiences lifestyle and health among adolescents.

Jag har sedan disputationen arbetat på barnmorskeprogrammet på Högskolan Dalarna och sedan här på Mälardalens Högskola. Sedan januari 2017 är jag programsamordnare för barnmorskeprogrammet. Jag arbetar även som vikarie på ungdomsmottagningen i Västerås och varje år träffar jag elever i åk3 på en gymnasieskola och pratar sex och samlevnad.

Jag forskar vidare inom ungdomars hälsa och är involverad i
fyra forskningsprojekt:
PHUK- psykisk hälsa bland unga kvinnor
RLP youth- reproductive life planning among youth
Gender eligatarianism and the impact of free-to-view pornography
on young people: a comparitative study between England and Sweden
Utveckling av en digital applikation som fångar ungdomars hälsa och behov av stöd på ungdomsmottagningar

Jag tillhör forskargruppen CHIP som är en tvärvetenskaplig och tvärprofessionell forskargrupp med fokus på barn och ungas skydd, omsorg, utveckling och delaktighet.

Forskargruppen CHIP

Kontakta mig gärna vid frågor om barnmorskeprogrammet eller forskningsprojekten.

 

 

 

Mina publikationer