Undervisning

Jag har undervisat på Mälardalens Högskola i olika kurser under drygt 10 år. På sjuksköterskeprogrammet har undervisningsinsatserna främst varit inom vetenskaplig metod och statistik på grund- och avancerad nivå.

En större del av undervisningen har omfattat handledning och examination av examensarbeten på kandidat- och magisternivå vid Mälardalens högskola men även vid Örebro Universitet. 

På den tidigare Institutionen för beteende- och samhällsvetenskap, Mälardalens högskola medverkade jag i undervisningen i ”Välfärdsprogrammet” som var en 3-årig utbildning med rehabiliteringsinriktning.

Jag har varit kursansvarig för olika uppdragsutbildningar såsom " Konsultativt arbetssätt”, ”Respektfullt bemötande inom habilitering”, ”Evidensbaserad hälso- och sjukvård för arbetsterapeuter” och som medverkande i t ex, ”Vårdvetenskap B”, ”Arbetsterapi C”