Om mig - Maria Müllersdorf

Jag är utbildad leg. arbetsterapeut och har arbetat som sådan i drygt 15 år, huvudsakligen inom primärvård och med personer som har långvarig smärta.

Det var med den erfarenheten som jag påbörjade min forskarutbildning 1997 vid Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Fyra år senare (2001) disputerade jag på en avhandling som handlade om behov och behovsbedömning med fokus på personer med långvarig smärta. Samtidigt som jag skrevs in till forskarutbildningen fick jag en doktorandtjänst på Mälardalens högskola.

Efter disputationen fick jag en tjänst som universitetslektor på högskolan och jag ägnade några år mest till undervisning men även till ett projekt i Ryssland. År 2006 fick jag möjlighet att återuppta forskningen och är idag huvudhandledare för två doktorander som är inskrivna vid Nationella forskarskolan i Vård och Omsorg, Karolinska Institutet. Mellan 2008 och 2011 har jag haft tjänst som forskningsledare på HVV. Sedan januari 2012 är jag akdemichef.