Om mig - Maria Harder

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1996. De olika vårdinriktningar och vårdformer jag provat är: medicinsk vård med inriktning mot hjärta och stroke, ortopedi, hemsjukvård i Norge och äldrevård inom kommunen.


Jag påbörjade min specialistutbildning till distriktssjuksköterska 2003. Under utbildningens verksamhetsförlagda utbildning väcktes min nyfikenhet för barnhälsovård men inte för arbetet som sådant utan för hur det är att vara barn och komma till barnavårdscentralen. Denna nyfikenhet ledde mig in på magisterutbildning i vårdvetenskap och på våren 2006 var min uppsats: Barns uttryck för delaktighet. En studie om fyraåriga barns hälsobesök inom barnhälsovård klar. När jag påbörjade min magisterutbildning arbetade jag som kursamanuens och senare även som adjunkt på specialistutbildningen till distriktssjuksköterska.


Mitt intresse för barn vid hälsobesök på barnavårdscentralen har inte avtagit. Jag påbörjade min forskarutbildning 2006 och var antagen som doktorand vid Institutionen Kvinnor och Barns Hälsa på Karolinska Institutet. Jag hade dock min doktorandanställning här på akademin för hälsa, vård och välfärd, där jag sedan min disputation i september 2011 har arbetat jag som lektor.