Forskning

I min forskning fokuserar jag

1) metodutveckling inom narrativ hermeneutik

2) lidande, hälsa och återhämtning samt omvårdnad i samband med psykisk ohälsa

3) självmedkänsla och hur den kan utvecklas som en resurs för egenvård

4) hur studenter och omvårdnadspersonal kan integrera vårdvetenskaplig kunskap i sitt kliniska arbete