Om mig - Lene Martin

 

 

Jag gick min utbildning till oftalmologassistent i Malmö och blev klar 1973. Min första tjänst var på ögonkliniken på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, som jag också var troget tills det gick in i S:t Eriks Ögonsjukhus 1993. Under åren vidareutbildade jag mig till ortoptist, vårdlärare och ögonsjuksköterska och påbörjade min forskarutbildning i slutet av 80-talet.

Disputationen 1993 handlade om datorstödd tolkning av resultaten från synfältsundersökning, en av de vanligaste metoderna inom ögonsjukvård. År 2000 blev jag docent i experimentell oftalmologi vid Karolinska Institutet och arbetade fram till 2010 på Institutionen för Klinisk neurovetenskap med forskning och utbildning. De sista åren hade jag en s.k. kombinationstjänst och arbetade då även med vårdutveckling på S:t Eriks ögonsjukhus. År 2010 tillträdde jag professuren i Vårdvetenskap vid MDH. Sedan 2013 är jag också dekanus för MDH och sedan 2015 Honourary Professor in Nursing på School of Health Sciences, City University i London.

Min bakgrund inom vårdvetenskap sträcker sig långt utanför ögonområdet, jag har drivit projekt rörande synstörning, från de problem som förekommer hos prematurfödda barn till de mycket vanliga ögonsjukdomarna hos äldre personer. Inom hälsoinformatik har jag varit kursledare för en magisterkurs som vänt sig till alla inom sjukvård med minst medellång vårdutbildning, samt utvecklat datorprogram för stöd vid handläggning av patienter röda ögon, risk för glaukom, högt blodtryck, analys av hormonmönster i saliv samt ett synsystemtest för screening av åldersrelaterade ögonsjukdomar På min forskningsida hittar du en länk till programmet om röda ögon.

För närvarande handledar jag sju doktorander och leder forskargruppen PriLiv (Prolonged independence), som inriktar sig främst på äldres hälsa och välfärd.