Om mig - Karin Mattsson

Jag är legitimerad sjuksköterska och fil kand sedan 1998 och har också en legitimation som biomedicinsk analytiker, vilket jag utbildade mig till i Uppsala på slutet av 1970-talet. Min fil. mag. i vårdvetenskap från Ersta Sköndal högskola handlade om betydelsen av livsberättelser vid vård av äldre och i livets slutskede. Sedan 2003 har jag arbetat med lärande inom såväl medicinsk vetenskap som vårdvetenskap på grund- och avancerad nivå.

Min egen sjuksköterskeexamen tog jag på Mälardalens högskola och jag har bl.a. påbyggnadsutbildning inom palliativ vård, geriatrik, gerontologi och äldreomsorg samt smärta och smärtbehandling. Min utbildning i pedagogik har jag fått via ett flertal högskolepedagogiska kurser och vuxnas lärande intresserar mig mycket.