Om mig – Inger K. Holmström

Inger K. Holmströms expertområde inkluderar bland annat person-centrerad vård- och kommunikation. Speciellt fokus ligger på sjuksköterskors telefonrådgivning och möten med äldre personer som vårdas i hemmet. Hon beforskar även frågor som rör genus och intersektionalitet i vårdande. Metodologiskt arbetar hon främst med kvalitativ ansats, men även olika typer av kommunikationsanalyser och interventionsstudier.

Inger K. Holmström disputerade 2002 i Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet med avhandlingen Gaining professional competence for patient encounters by means of a new understanding. Hon erhöll 2005 en fyraårig forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet, och samma år blev hon docent i vårdvetenskap. År 2009 fick hon ytterligare ett stort anslag från Vetenskaprådet, och 2011 från AFA försäkringar. Under 2012-13 var hon professor  i omvårdnad vid Örebro universitet. Hon har handlett 8 personer fram till doktorsexamen, och 1 person till licentiatexamen. Fn. är hon huvudhandledare för 3 doktorander och biträdande handledare till 2 doktorander.

Projekt

Inger K Holmström är involverad i ett flertal olika projekt, främst sjuksköterskors omvårdnad och rådgivning per telefon.  Hon är även ansvarig för den svenska delen av det sk. COMHOME-projektet. Detta är ett  internationellt  projekt som fokuserar på person-centrerad kommunikation i möten med äldre personer som vårdas i hemmet. Projektet finansieras 7,9 miljoner NOK från Norges forskningsråd, med professor Hilde Eide som huvudansvarig.

Läs mer om Inger Holmströms forskningsprojekt