Om mig - Elisabet Häggtröm-Nordin


 

 

År 2001-2017 har jag tjänstgjort på Mälardalens högskola, först som adjunkt, därefter som lektor med ansvar för Barnmorskeprogrammet. Sedan 2011 är jag docent och idag är jag affilierad forskare vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.

Min forskning berör framförallt området ungdomar, sexuell och reproduktiv hälsa. Jag har deltait i olika forskargrupper och varit handledare inom projekt som Ungdomar, hälsa och pornografikonsumtion,Gravida kvinnor och alkoholkonsumtion, Tonårsgraviditeter i Thailand. Idag är jag handledare i ett projekt benämt Familjer med två mammor - erfarenheter och stöd från mödra- och barnhälsovården.