Om mig - Anna Stålberg

 

 

Jag blev färdig sjuksköterska 1998. Även om mitt intresse för barnsjukvård fanns redan då valde jag att under de första åren arbeta inom vuxenvården. Under de här åren stiftade jag bekantskap med områden som lung- och njurmedicin liksom bukkirurgi.

2001 började jag arbeta på barnakuten, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mitt intresse för barnsjukvård stärktes med tiden och hösten 2003 valde jag därför att påbörja specialistutbildningen till barnsjuksköterska.

Under året på specialistutbildningen insåg jag hur intressant och spännande det förebyggande arbetet inom barnhälsovården är. Efter avslutad utbildning sökte jag mig därför till en barnavårdscentral. Åren på bvc är bland de roligaste jag haft under min yrkeskarriär.

Redan tidigt i arbetet som sjuksköterska kom jag i kontakt med sjuksköterskestudenter som gjorde vfu. Jag upplevde det som utmanande men även givande och mycket roligt att vara handledare. Intresset för studenter, handledning och undervisningssituationen ledde till att jag 2007 påbörjade en magisterutbildning med inriktning vårdpedagogik på Stockholms universitet, en utbildning som avslutades med examensarbetet ”Se mig, se mig, se mig – skolsköterskans hälsoarbete bland högstadieelever.”

I juni 2011 började jag arbeta som universitetsadjunkt på Mälardalens högskola. Hösten 2012 skrevs jag in som doktorand i forskarutbildningen inom Hälsa och Välfärd med projektet ”Möjliggöra yngre barns (3-5 år) delaktighet i vårdsituationer genom att använda web-baserad interaktiv teknik, IAKTA (Inter-Active Communication Tool Activities)”.