Om mig/About me - Annelie K Gusdal

Sedan 2017 arbetar jag som universitetslektor på Akademin för Hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens Högskola. Jag undervisar framförallt inom Vetenskaplig teori och metod på Sjuksköterskeprogrammet. Jag medverkar också i forskargruppen PriLiv (Prolonged Independent Living) som främst inriktar sig på äldre personers hälsa och välfärd.

Mellan 2012 och 2017 var jag doktorand i vårdvetenskap på HVV. Min avhandling Family caregiving for persons with heart failure handlar om situationen för anhöriga till personer med hjärtsvikt och anhörigas betydelse i sjuksköterskans omvårdnad vid hjärtsvikt. I den avslutande delen av forskningsprojektet testades sjuksköterskans "Hälsostödjande familjesamtal” med patienter och anhöriga via telefon. Dessa samtal visade sig vara ett sätt för sjuksköterskor att stödja och involvera familjen i sjuksköterskans omvårdnad vid hjärtsvikt.

Jag har arbetat som legitimerad sjuksköterska sedan 1992 varav de flesta åren som distriktssköterska inom basal och avancerad hemsjukvård. Jag har en magisterexamen från Karolinska Institutet (KI) i folkhälsovetenskap med inriktning mot global hälsa. Min tidigare forskning vid KI handlade om adherens till läkemedelsordinationen bland de mest sjuka äldre och bland personer med hiv och aids.

Publikationer - Annelie K Gusdal