Om mig - Annica Lövenmark

 

 

Efter ca 7 år som sjuksköterska vidareutbildade jag mig till gymnasielärare och Fil Mag i Pedagogik. I slutet av 90-talet arbetade jag vid dåvarande Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet, och utvecklade de då nya ämnet "Pedagogik med inriktning mot vård" inom sjuksköterskeutbildningen. I början av 2000-talet anställdes jag vid Mälardalens Högskola som adjunkt i Vårdpedagogik för att undervisa och utveckla ämnet inom sjuksköterskeutbildningen. I slutet av 2012 disputerade jag med min avhandling "Dimmornas bro. En berättelse om konstruktionen och iscensättandet av kliniska adjunkter". Sedan dess är jag Fil Dr i Didaktik och Lektor i Vårdvetenskap. År 2013 - 2016 arbetade jag som Avdelningschef för ämnet Vårdpedagogik,  Barnmorskeprogrammet och Specialistutbildningarna vid HVV respektive avdelningschef vid Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle vid Högskolan Dalarna. I dag arbetar jag som lektor i vårdvetenskap vid HVV, MDH och bedriver diskursanalytisk forskning inom bland annat området arbetslivsvetenskap.