Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i onkologisk vård, en magisterexamen inom ämnet omvårdnad från Karolinska Institutet. För närvarande är jag universitetsadjunkt på Mälardalens högskola, akademin för Hälsa, vård och välfärd (HVV) inom ämnet vårdvetenskap.

Min egen sjuksköterskeexamen tog jag på karolinska Institutet KI, januari 2003. Som yrkesverksam sjuksköterska har jag arbetat huvudsakligen inom palliativ vård och avancerad hemsjukvård men senare även med specialiserad onkologisk vård på Karolinska sjukhuset i Solna. Min magisterexamen handlade om sjuksköterskors uppfattning om brytpunktsamtal inom onkologisk kontext och var en intervjustudie med sjuksköterskor som arbetar inom onkologisk slutenvård. Resultatet visade framförallt att sjuksköterskans delaktighet i brytpunktsamtal gav dem möjlighet till öppenhet i samtal med patienter och närstående kring vårdens inriktning samt gav en tydlighet i vårdandet för alla involverade.

Forskning

Studien ifrån min magisteruppsats och mitt kliniska arbete inom  avancerad hemsjukvård ledde till  ett ökat intresse för patienternas återhämtning efter olika livshotande sjukdomstillstånd. Detta är nu ett pågående projekt  Recos - där patienterna har skrivit ner sina erfarenheter av sin återhämtning efter allvarlig sjukdomstillstånd. Förhoppningen är att detta ska resultera i en ökad kunskap om deras erfarenheter så eftervården och stödet till dessa patienter kan förbättras.

Undervisning

I mitt arbete som lärare på Mälardalen undervisar jag inom vårdvetenskapliga kurser under grundutbildningen för sjuksköterskor men är även klinisk adjunkt på VFU förlagda till Södertälje sjukhus. De kurser som jag undervisar i är: metodkurs 1 och examensarbete samt samtal etik, kommunikation och människan som patient som jag även är kursansvarig för flexibla programmet Södertälje och Nyköping. 

 

Publikationer

Rylander,A., Fredriksson,S.,Stenwall,E. och Gustafsson,L-K (2018).Significant aspects of nursing within the process of end-of-life communication in an oncological context. Nordic Journal of Nursing Research. 0(0) 1–7. DOI: 10.1177/2057158518802564

 

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to LinkedInShare to TwitterShare to E-postShare to Mer...

Annelie Rylander

Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap

E-post: annelie.rylander@mdh.se
Tfn: 016-153222
Adress: Drottninggatan 16A
Rum H444
Mälardalens högskola
Box 325
631 05 Eskilstuna