Om mig - Charlotta Åkerlind

Under större delen av mina år som yrkesarbetande har jag varit verksam inom vård och omsorg. Jag har en tandsköterskeexamen, samt är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildningen Vård av äldre. Sedan 2011 är jag anställd som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV).

Under 2012 blev jag antagen som doktorand i vårdvetenskap på HVV. Doktorandprojektet handlade om informations- och kommunikationsteknik [IKT] som hemtjänst - eHemtjänst. I två av projektets delstudier undersöktes det hur olika IKT redskap påverkar det dagliga livet, med fokus på kommunikation och trygghet, för äldre med beviljad eHemtjänst och deras anhöriga. I de två andra delstudierna utforskardes biståndshandläggarens roll och betydelse vid implementeringen av av teknik i hemtjänst. Projektet som var ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Mälardalens högskola pågick fram till hösten 2017. Avhandlingens titel är eHomecare  - for safety and communication in everyday life. The perspectives of older users, relatives and care managers.

Med en vårdvetenskaplig inriktning i Vård av äldre och disputerad inom detta område har jag min forskartillhörighet i HVV:s forskargrupp PriLiv (Prolonged Independent Living). Gruppens mål är att bidra till att öka möjligheterna till och att stödja ett långvarit självständigt liv, samt att bidra till forskningsbasering i HVV:s utbildningsprogram.