Om mig - Birgitta Kerstis

Jag startade min forskningsbana i Föräldrastödsprojektet, under ledning av professor Anna Sarkadi Uppsala, där jag intervjuade föräldrar till skolbarn om deras behov av stöd. Detta ledde till delaktighet i BiT studien, Barnhälsovård i Tiden, Västmanland samt UPPSAT studien, Uppland. Material från dessa studier ligger till grund för min avhandling 2015: Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early Parenthood.

Jag är Universitetslektor i vårdvetenskap samt barnsjuksköterska. Jag handleder uppsatser på kandidat och magisternivå samt är slutsemniarieledare. Undervisar gör jag  i pediatrik samt i metodkurser.

På min 20% forskningstid skriver jag bland annat om föräldraskap med fokus på pappor i samarbete med forskare från Karolinska Institutet, Stockholm. 

Jag är intresserad av internationella frågor och har varit på två lärarutbyten i Seattle, USA samt Pune, Indien. I Indien har jag tillsammans med Marianne Velandia, barnmorska HVV, startar förbättringsarbeten kring handhavande av mammor och barn vid förlossning och eftervård.

Klinisk verksam som barnsjuksköterska är jag fortfarande på barnakuten ibland. Jag är också styrelseledamot för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. 

På min fritid är jag volontär för Operation Smile och har varit på åtta medicinska uppdrag i Etiopien, Indien, Sydafrika, Malawi, Jordanien, Marocko, Filippinerna och Honduras. Jag gillar att springa, umgås med familj och vänner samt spelar bridge.