Vårdvetenskap

Ämnet Vårdvetenskap omfattar kunskaper om och studier av vårdande utifrån såväl vårdtagarens som vårdares perspektiv.

Ämnet karaktäriseras av en helhetssyn på människan och belyser hur människan kan bevara hälsa och välbefinnande, hantera lidande och sjukdom, funktionshinder eller åldersrelaterad oförmåga. Vårdvetenskap är huvudområde i sjuksköterskeutbildningarna och kan även studeras i fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Våra forskare och lärare

 

Mer om ämnet

Läs mer om ämnet och vår forskning inom det:

Vårdvetenskap

Forskargrupper inom hälsa och välfärd