Publications

Books/reports

Jonsson, B (2001): Kvinnor, män och IT på folkbiblioteket. Ingår i: Nordberg, K Rydbeck, K (red): Folkbildning och genus – det glömda perspektivet. Mimers antologi nr 3. Linköping: Mimer och Skapande vetande.

Jonsson, B (2003): Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek. Linköping Studies in Education and Psychology 90. Linköping: Universitetet. Diss.

Andersson, K  Jonsson, B (2006). Delaktighet och utveckling. En utvärdering av DU-projektet vid Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Arbetsrapport. Eskilstuna: Mälardalens Utvärderingsakademi/Mälardalens Högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.

Bentling, S Jonsson, B (red) (2010) Vårdpedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber

Bentling, S Jonsson, B (2010) Inledning. Ingår i: Ingår i: Vårdpedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber, Vårdpedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber, 5-10

Bentling, S Jonsson, B (2010) Vårdpedagogikens mångsidighet. Ingår i: Bentling, S Jonsson, B (red): Vårdpedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber, 289-317

Jonsson, B (2010) Delaktighet och lärande i vård och omsorg. Ingår i: Bentling, S Jonsson, B (red):Vårdpedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber, 228-247

Artiklar

Blomberg, H Jonsson, B (2000): Kunskapslyftet på biblioteket, Forskning om folkbildning, 2000, 1, s.13-22. /Sammanfattning av paper, ”Kunskapslyftet på biblioteket”, framlagt vid Mimer forskarkonferens, Högskolan i Borås, 9-10 november./

Blomberg, H Jonsson, B (2002): Öppen skola - En arbetsform i gränssnittet mellan folkbildning och utbildning. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 11(2), 69-81

Johansson, I. Jonsson, B. Effects of Teaching in English at Swedish Universities Johansson, I. Presented at EDU-COM 2006 International Conference: Engagement and
Empowerment: New Opportunities for Growth in Higher Education. ISBN
Number: 0-7298-0638-3, 2006. Nong Khai, Thailand.

Conference papers

Jonsson, B (2001): Medborgaren på marknaden. Pedagogisk syn hos folkbibliotekets beslutsfattare. Forskning i Norden. 12 arbeidskonferanse om forskning innen voksenopplaerring, folkeopplysning og arbeidsliv. Oslo, 28.-30. mai.

Jonsson, B (2001): Medborgaren på marknaden - en diskurs för folkbibliotekets
marknadisering. Bidrag till konferensen "Samhällets diskurser. Språk- och samhällsvetenskapliga perspektiv." Stockholm, 18-21 oktober.

Jonsson, B (2002): The citizen at the marketplace. Pedagogical discourse for public libaries. Forskning i Norden, Nordens Folkliga Akademi, Göteborg 22-24 maj.

Jonsson, B (2003): Pedagogical discourse for public libraries and its further implications. NFPF/NERA Congress, Copenhagen, March 6-9th

Jonsson, B (2004): Pedagogical discourses as execution of power in adult education. NFPF/NERA Congress 2004 Congress, Reykjavik, March 11-13th

Jonsson, B (2005): Effects of use of English within Swedish higher education. Swedish students’ apprehension of the contents of a course given in English. NFPF/NERA Congress, Oslo, March 10-13

Jonsson, B (2005): Styrning genom delaktighet. Arbetspapper. Uppsala universitet, Historiska institutionen, 29 september 2005

Andersson, K Jonsson, B (2006): Lärande i arbetet – en hälsofråga. NERA/NFPF 2006 Kongress, Örebro, 9-11 mars

Jonsson, B Andersson, K (2006). Styrning genom delaktighet. NERA/NFPF 2006 Kongress, Örebro, 9-11 mars

Jonsson, B (2007). Work integrated learning as praxis. 5th International Conference on Researching Work and Learning. Cape Town, 2-5 December

Jonsson, B (2009). Dimensions of participation in workplace learning. 6th International Conference on Researching Work and Learning. Roskilde University, 28 June-1 July