Bosse Jonsson

Fil dr, universitetslektor i pedagogik.

Jag är sedan 2003 universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens Högskola (MDH). Mellan 1996 och 2000 var jag universitetsadjunkt i psykologi på MDH, då jag var bland annat med och byggde upp ämnet på MDH. Sedan var jag adjunkt i pedagogik och lektor i ämnet fr o m 2003. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör vuxnas lärande och dess förutsättningar i folkbildning, arbetsliv och vård. I avhandlingen, ”Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek” (2003) analyseras diskurser om de nutida folkbibliotekens betydelse för formande av medborgarskap. I en annan studie om förändringsarbete diskuteras delaktighet och styrning i vård och omsorg, delaktighet som krav och möjlighet för anställda och dess pedagogiska implikationer.

Sedan 2007 medverkar jag i utvecklingen av ämnet Arbetslivsvetenskap på MDH, där det finns magisterutbildningoch forskarutbildning. Fr o m 2008 är jag också stf ämnesföreträdare i vårdpedagogik.

2008-2010 medverkar jag i en större studie, "Folkbildningens samhällsnytta" under ledning av Bernt Gustavsson vid Örebro Universitet. Min delstudie handlar om i vilken utsträckning folkbildande aktiviteter bidrar till de deltagandes hälsa. Med hälsa avses då inte frånvaron av ohälsa utan den upplevda förmågan att kunna göra vad man behöver göra för att må bra. Hösten 2009 redovisade jag ett uppdrag för Länsbildningsförbundet Västmanland i skriften "Folkbildningens betydelse i lokalsamhället".

Jag medverkar också i ett högskolepedagogiskt utvecklingsarbete på MDH, "Arbetslivsintegrerat lärande" (ALIL), där vi vill pröva former för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskola och arbetsliv.