Om mig - Susanna Toivanen

Susanna Toivanen är professor i sociologi samt ämnesansvarig för sociologi och arbetslivsvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd. Hon leder den tvärvetenskapliga forskargruppen Hållbart arbetsliv (HAL) tillsammans med Ulrica von Thiele Schwarz.

Susanna Toivanens forskning handlar brett om arbetsliv och hälsa, inklusive forskning om social ojämlikhet i hälsa i vuxenlivet, egenföretagares arbetsförhållanden och hälsa samt framtidens hållbara kontorsarbetsplatser. Inom dessa områden ingår Toivanen i nationella och internationella forskarnätverk. Susanna Toivanen är redaktör tillsammans med Mikael Rostila för Den orättvisa hälsan – Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd (Liber 2012/2018), den första läroboken på svenska om sociala skillnader i hälsa. Susanna Toivanen har deltagit i flera samarbeten för jämlik hälsa, bland annat Malmökommissionens arbete 2011.

Pågående forskningsprojekt handlar om egenföretagare, en ofta bortglömd grupp inom forskningen om arbetsförhållanden och hälsa. Kunskapen om sociala skillnader i hälsa mellan olika grupper av egenföretagare är tämlige begränsad. Pågående projekt undersöker hur anställningsformer och arbetsförhållanden i termer av prekärt arbete är kopplade till hälsa och livschanser.

Under tre år som in-house forskare inom bygg-och fastighetsbranschen utvecklade Susanna Toivanen forskning om framtidens hållbara kontorsarbetsplatser. Fokus är på globala utmaningar/möjligheter och nya sätt att arbeta som den tekniska utvecklingen möjliggör. Forskning om utomhuskontor är ett växande område för medarbetares, företagens och planetens hälsa och ett hållbart arbetsliv.

www.susannatoivanen.com