Om mig - Mohammadrafi Mahmoodian

Om mig – Mohammadrafi Mahmoodian  

Mohammadrafi Mahmoodians  forskningsområde inkluderar bland annat politiska sociologi, värdet teori och litteratursociologi. Speciellt fokus ligger på kulturella och sociala förändringar av det moderna samhället.

Mohammadrafi Mahmoodian disputerade 1997 i sociologi vid Uppsala universitet med avhandlingen Social Action: Variations, Dimension and Dilemmas. Han började jobba på MDH år 2000.  

Det grundläggande temat i  Mohammadrafi Mahmoodians forskning är att se om kategorier och teorier som är utvecklade i västvärlden och av occidentala forskare kan tillämpas på sociala och kulturella fenomen som tillhör anda samhällen och kulturer i världen. Historiskt har man på ett naivt och oreflekterat sätt tillämpat kategorier som målrationalitet, värderationalitet och klass på analysen av människors handlande och gruppers social och politiska rörelse i Asien och Afrika. Mohammadrafi Mahmoodian undersöker om tillämpningen har producerat intressanta och övertygande resultat.   

Mohammadrafi Mahmoodian tillhör forskningsgruppen Studier av Sociala Kategoriseringar.