Om mig - Jonas Lindblom


Jag är docent i sociologi och ämnesansvarig för sociologiämnet på Mälardalens högskola. På akademin leder jag forskargruppen Studier av sociala kategoriseringar (SaSK), där jag också bedriver forskning om expansionen av psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser hos barn och vuxna. Jag är vidare projektansvarig för FÖRST (Föräldrastöd) som är ett samverkansprojekt mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun om förbättrat föräldrastöd. Mitt samhällsvetenskapliga intresse är brett och inkluderar till exempel studier av sociala rörelser, den psykiska ohälsan i samhället och socialpsykologisk teoribildning.