Om mig - Osman Aytar

Jag är docent i socialt arbete på akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Min forskning fokuserar bland annat på mångfald, etnicitet, integration, bemötande, mångfaldens organisationer och ledarskap, utvärdering och metodutveckling.

Osman Aytar

Jag kom till Sverige som politisk flykting från Kurdistan/ Turkiet 1983. Jag sysslade med författarskap och journalistik i förhållande till den kurdiska frågan innan högskolestudier i Sverige. Jag disputerade med avhandlingen Mångfaldens organisering. Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige på Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet 2007. Fram till 2010 arbetade jag på Stockholms universitet, Mälardalens högskola och Uppsala universitet. 2010 blev jag anställd som universitetslektor i socialt arbete och 2013 antagen som docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola. 

Mina forskningsintressen

Mina forskningsintressen är bland annat mångfald, etnicitet, integration, interetniska relationer, bemötande, ensamkommande barn, mångfaldens organisationer och ledarskap, diaspora (etniska gruppers bosättning utomlands), statslöshet, utvärdering och metodutveckling. Nu är jag med i forskarteamet för det nationella projektet Vård på lika villkor som genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är med i utvärderargruppen för ett arbetsmarknadsprojekt för romer i Västerås stad.

Jag har även varit med i olika samarbetsprojekt såsom mötesplatser för lärande och utveckling i socialt arbete och social omsorg, forskningscirklar om bemötande och likabehandling i Mälardalsregionen, rektorsprogrammet med uppdrag av Skolverket.