Om mig - Mehrdad Darvishpour

 

 

Jag är fil. dr. i sociologi och skrev min avhandling om ”invandrarkvinnor som bryter mönstret” (2003) vid Stockholm universitet och är nu docent och senior lektor i socialt arbete och genus- och etnicitet och ungdomssforskare vid Mälardalens högskola. Jag har publicerat många vetenskapliga texter och medverkat i flera rapporter på regeringens uppdrag om invandrarkvinnor, hedersproblematik i skolor, invandrade män och jämställdhet. Jag är också redaktör till boken ”Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige”. Min senaste forskning handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Jag är en flitigt anlitad föredragshållare och debattör, som ofta syns i media och föreläser runt om landet.