Om mig - Lena Talman

Doktorand inom forskningsområdet Hälsa och Välfärd

 

 

 

Jag är beteendevetare med inriktning social omsorg och har en Fil. Mag. i handikappvetenskap. Är även utbildad IT-pedagog och har i många år arbetat som lärare. Sedan 2010 har jag arbetat med forskning och utveckling på FoU i Sörmland

Mitt intresse för människor med funktionsnedsättningar väcktes redan tidigt på 1980-talet och det jag främst fokuserat på är delaktighet i samhället

Antogs som doktorand i Vårdvetenskap 2012.
Mina handledare är Jonas Stier, Christine Gustafsson och Jenny Wilder.

Planerad disputation: År 2017