Om mig - Gunnel Östlund

 

 

Mitt namn är Gunnel Östlund och jag är docent och lektor i socialt arbete. Jag disputerade i Socialmedicin och folkhälsovetenskap 2002 med en avhandling som heter Promoting return to work – Lay experiences after sickness absence with musculoskeletal diagnoses, Linköpings universitet. Innan min akademiska bana påbörjades i slutet på 90-talet har jag 20 års praktisk erfarenhet inom socialt arbete. Min forskningsbas återfinns inom hälsa och välfärd med en tyngdpunkt på arbetsliv.

Pågående forskningsstudier är Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK) som görs inom grundskolan och Intensiv hemrehabilitering (IHR) interventionsstudie i den kommunala äldre omsorgen. Dessutom är jag fortsatt aktiv inom multicenter projektet Tidiga insatser vid reumatoid artrit (TIRA) som undersöker vardagsliv och delaktighet vid RA.

Jag är ansvarig för personlig och professionell utveckling inom socionomprogrammet och undervisar i metoder och samtal inom socialt arbete. Undervisar också i masterprogrammet i hälsa och välfärd, vilket ges på engelska. I kurserna socialt arbete med barn, socialt arbete och social förändrig samt i evidensbaserad praktik.