Om mig - Gunnel Östlund

 

 

Mitt namn är Gunnel Östlund och jag är docent och lektor i socialt arbete. Jag disputerade i Socialmedicin och folkhälsovetenskap 2002 med en avhandling som heter Promoting return to work – Lay experiences after sickness absence with musculoskeletal diagnoses, Linköpings universitet. Innan min akademiska bana påbörjades i slutet på 90-talet har jag 20 års praktisk erfarenhet inom socialt arbete. Min forskningsbas återfinns inom hälsa och välfärd med en tyngdpunkt på arbetsliv.

Pågående forskningsstudier är:

Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar. Detta är ett interdisciplinärt projekt som görs tillsammans med forskare från datavetenskap och socialt arbete, vilket är initierat av och samproduceras med Kungsörs kommun som ett led i praktikbaserad evidens samt finansierat av Forte.

Psykisk hälsa tjejer och killar (PHUK) som görs inom grundskolan och Intensiv hemrehabilitering (IHR) interventionsstudie i den kommunala äldre omsorgen båda dessa projekt görs i samarbete med Eskilstuna kommun med finansiellt stöd från Eskilstuna kommun och MKHV samt Forte.