Om mig - Anna-Lena Almqvist

Jag arbetar som docent och universitetslektor i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd.

 

 

På Mälardalens högskola har jag forskat och undervisat sedan 2005. Jag arbetar med flera forskningsprojekt.Ett av dessa är en intervjustudie som handlar om nationell variation i mäns uttag av föräldraledighet. Hela rapporten "Papporna och motiven"

Ett annat forskningsprojekt handlar om barns upplevelser av empowerment  och delaktighet i förskolemiljön. Här har empiriinsamlingen huvudsakligen skett med hjälp av fokusgruppsintervjuer samt fotopromenader, där barnen fotograferat själva i förskolemiljön. test 3

Efter disputationen har jag undervisat i sociologi, mer specifikt metod och makroteori. Efter 2007 har undervisningen främst skett inom socialt arbete, vårt Socionomprogram samt master- och forskarutbildningen inom Hälsa och Välfärd. Huvudsakliga undervisningsområden är familj och arbete, familjepolitik och välfärdsstatsteori samt metod. Jag arbetar även med handledning av examensarbeten inom Socionomprogrammet. Doktorander handleder jag sedan 2012 då vi startade forskarutbildningen, de jobbar med avhandlingar som handlar om thailändska tonårsföräldrar och familjer med två mammor.

Forskarnätverk:

Welfare Research

Mina senaste publikationer är följande:

Almqvist, A.-L. & Dahlgren, L. (2013). Swedish fathers’ motives for parental leave take-up in different scenarios. In E. Oinonen & K. Repo (Eds.), Women, Men and Children in Families. Private Troubles and Public Issues (pp. 91-112). Tampere: Tampere University Press.

Nilsson, S., Björkman, B., Almqvist, A.-L., Almqvist, L., Björk-Willén, P., Donohue, D., Enskär, K.,Granlund, M., Huus,. K., & Hvit, S. (2013). Children's Voices - Differentiating a Child Perspective from a Child's Perspective. Developmental Neurorehabilitation. July.