Om mig - Zlatana Knezevic

Kontaktinformation

Jag har en samhällsvetenskaplig masterexamen från Lunds universitet med inriktning på genusvetenskap. År 2014 blev jag doktorand i socialt arbete vid Mälardalens högskola och sedan hösten 2017 är jag gästdoktorand på Malmö universitet, med kortare vistelse vid Lapin Yliopisto/Lapplands universitet i Finland och projektet CAPS.

Min forskning är i gränslandet mellan kritiska barndomsstudier och postkoloniala feministisk epistemologi och etik. Huvudsakliga forskningsintressen rör kunskapsproduktionen i socialt arbete/social barnavård, sociala rättvise- och maktperspektiv på sårbarhet i barndomen, samt relationen mellan epistemologi och etik.  

Mitt avhandlingsprojekt är en del av forskningsprojektet BBIC (Barnens Bästa i Centrum) och barn som upplever partnervåld. Det egna bidraget behandlar begränsningar och möjligheter för social rättvisa i barndomen, med fokus på den sociala barnavården som policy och praktik. Sociala rättvisefrågor undersöks främst i relation till epistemiska orättvisor och barns moraliska status, samt skyddsåtgärder. Jag är intresserad även av relationen mellan av/politiserade inramningar av våld som socialt problem i policy och konstruktionen av barns subjektiviteter. Andra delar av mitt arbete berör den sociala barnavården som en moralisk kunskapsekonomi i relation till moralisla responser på sårbarhet i barndomen och villkoren för barns delaktighet. Av särskilt intresse är att undersöka möjligheterna och begränsningarna avseende synliggörandet av rasism, liksom genus-, ålders- och klassrelaterade sårbarheter.  

 

Publikationer

Knezevic, Zlatana (2017) Amoral, im/moral and dis/loyal: Children’s moral status in child welfare. Childhood, 24(4): 470-484. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0907568217711742

 

Konferensbidrag

Knezevic, Zlatana (2018) 'Speaking Bodies – Silenced Voices. Children’s Embodied Vulnerabilities and the Moral Economies of Child Welfare'. Social Work and Solidarity: in Search of New Paradigms, TISSA: The International Social Work & Society Academy, August 20-22, Ljubljana, Slovenien 

Knezevic, Zlatana (2016) ‘Re/considering the Comparative - Child protection and Epistemic Cultures: The Case of Swedish BBIC’. European Conference for Social Work Research March 30 – April 1st, 2016, Catholic University of Portugal, Lissabon

Knezevic, Zlatana (2016) ‘Bridging the Gap between Feminist Philosophy and Childhood Studies: Conceptualisations of Knowledge and Children’s Epistemic Status’. Feminist Philosophy: Time & History, Umeå University/Nordic Summer University, 15-17 March 2016, Umeå

Knezevic, Zlatana (2015) ‘Children Exposed to Violence in a Cross-Cultural ‘Translation’ between Child Welfare Assessment Models - From British ICS to Swedish BBIC’. European Conference on Domestic Violence, Queen’s University Belfast, Irland, 6th-9th September, 2015

Knezevic, Zlatana (2015) ‘Lost in Translation? Children Exposed to Violence in the Geopolitical and Transdisciplinary Translation between Child Care Assessment Models’. Public Health PhD Symposium, Liverpool John Moores University, England, 1st April 2015

 

Akademiska nätverk m.m., pågående

CAPS, University of Lapland

Barn & Familj, Malmö University

Critical theory & methodology, medinitiativtagare/koordinator

Swedish Network for Family and Kinship Studies, medlem/f.d. styrgruppsmedlem 2014-2017)

Advisory Ethics Committee, REKO, doktorandrepresentant

MDH HW Doctoral Student Network, medinitiativtagare

Nordic research network on children exposed to violence

 

Academic networks etc., avslutade.

CHiP^4: Children’s protection, prevention, promotion & participation (2015-2016)

Critical perspectives in violence prevention

The Doctoral Student Council at Mälardalen University, ledamot

Committee for a Sustainable Work Environment, doktorandrepresentant 

Subcommittee for research, doktorandrepresentant

Research Council HVV, doktorandrepresentant 

 

Övrigt:

Knezevic, Z. (2018) 'Speaking Bodies - Silenced Voices? Child Bodily Vulnerability in Child Welfare Investigations. Child Rights Institute, Lund University. 2018/03/19

Knezevic, Z. 'Sara Ahmed, feministiskt snap och överlevnad. Tema: Ljud. Antirasistisk Tidskrift Mana 2017:1.

Knezevic, Z. (2017) 'Antirasismens soundtrack'. Tema: Ljud. Antirasistisk Tidskrift Mana 2017:1.

Knezevic, Z (2016) 'Obegripliga barn?'. Tema: Barn. Antirasistisk Tidskrift Mana 2016:4

Knezevic, Z. (2016) 'I tid och otid för asyl'. Tema: Tid. Antirasistisk Tidskrift Mana 2016:2-3

Knezevic, Z. (2016) ’Barns Behov i Centrum: Ett ramverk med barns kunskap i fokus?’. Doktorandernas dag, Mälardalens högskola, 2018/03/10

Knezevic, Z. (2012) From Asylum Back to Futurity. A Study on Former Asylum Seekers in Sweden and Their Years-Long Struggles against Temporal Stasis. MA thesis. Department of Gender Studies. Lund University.

Schmitt, I., Gustavson, M., Bercht, S., Pan, M., Quadflieg, C., Sobocan, A. M., Streib-Brzic, U., Zavirsek, D., Linderoth, K., Knezevic, Z. (2011). School is Out?! Comparative Study 'Experiences of Children from Rainbow Families in School' condicted in Germany, Sweden, and Slovenia. Uli-Brzič, Christine Quadflieg (eds.) Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin.

Knezevic, Z. (2009) ”... så kommer vi att arbeta till döddagar”: Kartläggning och analys av verksamheter vid våld i nära relationer i Malmö stad. Röda korset, Malmö/Lunds universitet. Ej utgiven.