Socialt arbete

Forskning inom socialt arbete omfattar studier av människor i alla åldrar och deras livsvillkor, levnadsvanor och delaktighet. Olika individers och gruppers sociala problem eller speciella behov studeras och förstås utifrån ett systemperspektiv och ett rättighetsperspektiv. Ofta görs en intersektionell analys. De interventioner som görs syftar till att ge stöd och hjälp i utsatta livssituationer.

Våra forskare och lärare

 

Mer om ämnet

Läs mer om ämnet och vår forskning inom det:

Socialt arbete

Barns delaktighet (ChiP)
Care, recovery and health
Kritiska perspektiv i våldsprevention / Critical perspectives in violence prevention
Equity research
Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd
Studier av sociala kategoriseringar (SoS)
Welfare systems, living conditions and human rights in a national and global perspective

Vetenskaplig ledare, ämnesföreträdare

Christian Kullberg, professor i socialt arbete, 016-15 36 36,
christian.kullberg@mdh.se

Programsamordnare för socionomprogrammet

Ciro Aparicio, 016-15 34 49
ciro.aparicio@mdh.se

Avdelningschef för avdelningen för socialt arbete

Munir Dag, 016-15 34 15
munir.dag@mdh.se