Om mig

Jag är lektor i psykologi och legitimerad psykolog. Tidigare var jag biträdande forskare vid Vårdforskningsenheten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Har även varit verksam som gästföreläsare på olika kurser vid Psykologiska institutionen och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet.

Jag blev legitimerad psykolog 1999, och arbetade därefter med utredning av kronisk smärta och utmattning vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås, samt Odontologiska kliniken i Göteborg. Arbetet vid Odontologiska kliniken innebar även utredning och behandling av personer med svår tandvårdsrädsla (tandvårdsfobi).

Jag har haft konsultuppdrag som handledare i klinisk psykologi vid diabetesmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och har haft upprepade uppdrag som extern utvärderare av psykologisk och multiprofessionell behandling i primärvården.

År 2003 avlade jag doktorsexamen. Avhandlingen handlade om bemästringsstrategier (coping strategies) och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med traumatisk ryggmärgsskada.

För närvarande undervisar jag i olika kurser på grundnivå, mestadels inom hälsopsykologi, samtalsmetodik och handledning av uppsatser. Jag är också aktiv i flera forskningsprojekt, inkluderande mätning av psykisk hälsa i primärvården samt bemästringsstrategier vid tandvårdsrädsla och ryggmärgsskada.