Om mig

Jag arbetar som avdelningschef för Avdelningen för psykologi.

Efter mångårig arbetslivserfarenhet av ekonomi och administration på ABB följt av utbildning och arbete som sjuksköterska väcktes mitt intresse för beteendevetenskap. Efter kandidat- och magisterexamen i psykologi från MDH startade jag forskarstudier i psykologi på halvfart vid Örebro universitet 2000 och avslutade studierna med en fil dr examen 2008. Under studietiden arbetade jag parallellt med undervisning och administration, först som studierektor och efter intern omorganisation som avdelningschef för avdelningarna för psykologi och samhällsvetenskap.

Jag har också ett uppdrag som en av två projektledare för delprojektet kraftsamling inom Ett starkt MDH. Från och med 2013 är jag avdelningschef för en avdelning (psykologi) och utbildningsledare (25%) inom Akademin för hälsa vård och välfärd.  

Mina forskningsintressen är arbetslivspsykologi, jobbdesign, ledarskap och grupper och det är huvudsakligen inom dessa områden jag har undervisat.