Om mig - Robert Larsson

 

 

Jag är utbildad folkhälsovetare och arbetar som lektor i folkhälsovetenskap. I början av 2015 disputerade jag i arbetslivsvetenskap med avhandlingen Managing workplace health promotion in municipal organizations.

Mina forskningsintressen är arbetsrelaterad hälsa samt organisering, styrning och förändrings-/ implementeringsprocesser inom folkhälsoarbete.

Från våren 2017 deltar jag i forskningsprojektet Hållbar socialtjänst - relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning.

Forskningsprofil: ResearchGate