Om mig - Elisabeth Jansson

Jag är Fil.mag i folkhälsovetenskap och anställd som högskoleadjunkt, huvudsakligen verksam i det folkhälsovetenskapliga programmet. Jag forskar i ämnet folkhälsovetenskap och de områden som intresserar mig är implementering, utvärderimng och policyprocesser i lokalt folkhälsoarbete. Tidigare har jag arbetat bla som undersköterska inom äldreomsorgen. År 2004 började jag som fakultetsdoktorand på akademin för hälsa, vård och välfärd med 80% forskning och 20% i den folkhälsovetenskapliga grundutbildningen. Sedan år 2005 är jag antagen för forskarutbildning vid Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Inom akademin tillhör jag tillhör forskningsmiljön Innovation och implementering.