Om mig - Pernilla Avelin

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i anestesisjukvård, har en filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning omvårdnad vid Lärarhögskolan i Stockholm och en medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet; disputerade i juni 2013 på avhandlingen Stillbirth – a loss for the whole family. På Mälardalens Högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) innehar jag en lektorstjänst i medicinsk vetenskap.

Jag har varit anställd på HVV sedan 2001 som klinisk adjunkt, universitetsadjunkt och från hösten 2013 som universitetslektor. Innan min anställning på Mälardalens Högskola har jag arbetat kliniskt som sjuksköterska sedan 1990, främst inom den akuta slutenvården.