Personliga presentationer

Presentationer av några av våra forskare och lärare vid akademin för hälsa, vård och välfärd.

Personalpresentationerna

Personalpresentationerna är indelade i respektive ämne:

Arbetslivsvetenskap

Folkhälsovetenskap

Fysioterapi

Medicinsk vetenskap

Psykologi

Socialt arbete

Sociologi

Vårdpedagogik

Vårdvetenskap

Sök personal

Om du är osäker på vilket ämne forskarna och lärarna verkar i, kan du hitta den informationen tillsammans med kontaktuppgifter via:

Sök personal
 

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till akademin