Seminarie- och föreläsningsmaterial

Här finns material från tidigare föreläsningar och seminarier inom hälsa, vård och välfärd, samlad.

Utsatta män och kvinnor 2016-10-19

Utsatta män och kvinnor PPT (pdf 510 kB)

Vård och omsorg i en ny tid 2015-04-14

Presentation av Els-Marie Anbäcken (pdf 570 kB)

Hälsa, vård och välfärd 2025 - Hur ska högskolan utbilda för framtidens kommuner 2014-10-22

Sammanfattning av gruppdiskussioner (pdf 67 kB)

Anders Broberg - Akademiskt äldreboende (pdf 52 kB)

Margaretha Forsberg Larm - Pedagogisk kompetensmodell inom omsorg (pdf 2,1 MB)

Mats Olsson - Nätverkssamhället, medborgaren och den framtida hälso- och sjukvården (pdf 1,1 MB)

Michel Silvestri - Samverkan mellan kommun-akademi, för kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling (pdf 1,9 MB)

Åsa Löving, Sandra Kleveland - Stöd på distans (E-hemtjänst) (pdf 3,8 MB)

Hälso- och sjukvården 2025 - Hur ska en vårdutbildning för framtidens vård se ut? 2013-10-22

Håkan Eriksson - Framtidens patient (pdf 2,4 MB)

Lennart Iselius - Hälso- och sjukvården i Västmanland 2025 (pdf 2,1 MB)

Mats O Sternhag - Framtidsplan för hälso- och sjukvården (pdf 4,4 MB)

Jörgen Striem - Framtidens hälso- och sjukvård - Sörmland 2025 Sveriges friskaste län (pdf 1016 kB)

Sammanfattning av Framtidsseminarium (pdf 79 kB)

Nationell beteendemedicinsk konferens, 2013-04-25 - 2013-04-26

Ingrid Demmelmaier, Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? (pdf 539 kB)

Eva Denison, Evidens (pdf 761 kB)

Eva Denison, Fysisk aktivitet (pdf 612 kB)

Helena Igelström, Att förändra fysiskt aktivitetsbeteende (pdf 105 kB)

Tomas Kumlin, Kroppslig aktivitet ur ett samhällsperspektiv (pdf 515 kB)

Steven J Linton, Aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv (pdf 2,2 MB)

Thomas Overmeer, Inaktivitet (pdf 161 kB)

Johan Vlayen, Pain, fear, and the relief of suffering (pdf 5,0 MB)

Anne Söderlund, Vidmakthållande, återfallsprevention (pdf 5,7 MB)

Konferens: Allt fler äldre med multisjuklighet, 2012-16-15

Håkan Sandberg: Det genuina teamarbetet – äldrevårdens räddning (pdf 127 kB)

Ulla Gurner: …saknas dirigenten fortfarande? (pdf 1,4 MB)

Läkemedelskommittén Sörmland: Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland (pdf 578 kB)

Hilmar Hilmarsson, 2011-10-13

”Känslan positiva magi i samtal” - Hilmar Hilmarsson (pdf 835 kB)

Temadag: Vart tog det sociala arbetet i äldreomsorgen vägen? 2015-02-19

Att leva med demenssjukdom: forskning med fokus på det vardagliga (pptx 3,6 MB)

Tvärkulturella möten i det sociala arbetet med äldre biståndshandläggares erfarenheter (ppt 384 kB)

Ömsesidig omsorg hos par som åldras med fysiska funktionshinder (ppt 1,6 MB)

Kultur och meningsfull vardag i äldreomsorgen - bara om tiden räcker till?  (ppt 914 kB)

Äldre föreläsningsmaterial

Inom socialt arbete

Om du inte hittar det material du söker inom socialt arbete, kontakta Marie Zettergren:

Marie Zettergrens kontaktuppgifter