Mer om akademin för hälsa, vård och välfärd

På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och utbildning inriktad mot yrken inom hälsa och välfärdsområdet.

Hälsa och välfärd är en av Mälardalens högskolas sex prioriterade inriktningar för forskning och utbildning. Efter beslut av Högskoleverket i juni 2011, startade akademin forskarutbildning inom området hälsa och välfärd hösten 2012.

Vid akademin utbildas sjuksköterskor, beteendevetare, fysioterapeuter, folkhälsovetare och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor, magisterutbildning i ledarskap och arbetsliv samt masterprogrammet i hälsa och välfärd.

 

Forskning

Forskning inom inriktningen hälsa och välfärd är mångfacetterad och tvärvetenskaplig, med stöd genom samarbete med omgivande samhälle.

Högskoleverket beslutade i juni 2011, att ge Mälardalens högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt masterexamen inom området hälsa och välfärd. Detta innebar att akademin startade sin forskarutbildning inom detta område hösten 2012.

Vår forskning

Forskarutbildning inom hälsa och välfärd

Utbildningar

Vid akademin studerar ca 3 000 studenter. I såväl programmen på grundnivå som specialistutbildningarna ingår verksamhetsförlagda studier. Utbildningarna ges på högskolans båda huvudorter, Västerås och Eskilstuna i ungefär lika stor omfattning, samt på distans.

Kurser och uppdragsutbildning

Inom akademin ges även kurser inom våra ämnesområden folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, socialt arbete, vårdpedagogik och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. På begäran anordnas även uppdragsutbildningar inom dessa ämnesområden.

Fristående kurser inom hälsa, vård och välfärd

Magisterkurser

Kontaktperson gällande uppdragsutbildningar

Utlandsstudier

Mer information om akademin

Vill du veta mer om utbildningar, forskning och samverkan inom hälsa, vård och välfärd, eller om annat som rör denna akademi, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till akademin för hälsa, vård och välfärd