Internationalisering inom hälsa, vård och välfärd

Vi strävar efter att öka möjligheten till utbyte mellan olika länder i världen för både lärare, studenter, forskare och administrativ personal. Vi vill arbeta för att uppnå en hög internationell standard vad gäller utbildning och forskning.

Utlandsstudier

Inom området hälsa, vård och välfärd har vi ett flertal avtal med utländska lärosäten inom såväl Europa, Afrika, Asien som Nordamerika, där studenterna kan förlägga del av sina studier.

Läs mer om utlandsstudier vid MDH

Kontakta HVV:s internationella koordinator för mer information om utlandsstudier:

Internationell koordinator

Susanne Nylund-Torp
021-101651

 

Internationalisering

Har du frågor om HVV:s arbeta med internationalisering?Kontakta akademins samordnare för internationalisering:

Samordnare internationalisering

Lena Hallström

lena.hallstrom@mdh.se

021-101618

Läs mer om  internationalisering på MDH