Om akademin för hälsa, vård och välfärd

Välkommen till akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). Här studerar drygt 3 000 personer inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och/eller vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

På grundnivå erbjuder vi beteendevetenskapliga programmet, folkhälso-, fysioterapeut-, sjuksköterske- och socionomprogrammet. Dessutom ges, på avancerad nivå, ett barnmorskeprogram, ett flertal specialistsjuksköterskeutbildningar samt masterprogram i abetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad.

Mälardalens högskola fick i juni 2011 examensrätt för forskarutbildning inom hälsa och välfärd, vilket stark forskningsbas samt god samverkan med regionen och internationella samverkanspartners bidrog till. Forskarutbildningen startade hösten 2012.

Akademin har drygt 210 anställda.

Mer information om akademin för hälsa, vård och välfärd