Hon vill bryta könsrollerna – där de sitter som djupast

Jämställdhetsarbetet i Sverige har kommit långt på flera håll – men har stått rätt stilla när det gäller att få fler män att arbeta i förskolan.
MDH-forskaren Mia Heikkilä har tittat närmare på hur man kan bryta mönstret i en sektor där könsrollerna sitter som djupast.
– Män lär sig tidigt att se omsorg till barn som något som kvinnorna ska göra, säger hon.

 

Andelen män som arbetar inom förskolan ligger idag på mellan tre och fyra procent. I princip samma nivå som den alltid har legat på. För ett land som Sverige, där man arbetat aktivt för att bryta traditionella könsroller, är det en av de utmaningar som ännu återstår. Det anser Mia Heikkilä som fokuserat en stor del av sin pedagogikforskning på genus och normskapande.  
– Vi visar hela tiden upp vår identitet och vilka vi är. Genus är den starkaste formen av identitet. Vi är en massa annat också, men just den frågan, om vi är kvinna eller man, präglar oss extra mycket. Och så är det för barnen också. De växer tidigt in i det här systemet, säger Mia Heikkilä och fortsätter:
– Att kvinnor ska ta hand om små barn sitter exempelvis väldigt djupt rotat. Den synen är jättesvår att förändra.

Medvetna om problemet
I sin forskning har hon under de senaste två åren, bland annat, genomfört en studie som följer sju kommuner och deras arbete för att få in fler män i förskolläraryrket.
– Ofta är man medvetna om problemet och vill gärna ha in fler män inom förskolan. Men man gör ingenting åt det, för att man inte riktigt vet hur man ska göra. För att lyckas måste man jobba långsiktigt med en rad saker visar min forskning. Det går inte att tro att man kan genomföra en åtgärd och så kommer det att lösa sig. Man måste satsa pengar och arbeta målmedvetet med flera insatser parallelltunder lång tid.
Utöver ett mer långsiktigt förhållningssätt på problemet har hennes studier också visat att det krävs tydligare riktlinjer på ett nationellt plan.
– En av mina slutsatser är att det borde finnas nationella mål för att skapa incitament för kommunerna att utveckla det här arbetet. Annars kommer det inte hända någonting. Då fortsätter det som det alltid har gjort, säger Mia Heikkilä och utvecklar varför det är så viktigt att dessa mönster bryts:
– Det är viktigt för att det finns män som vill, men hindras av de normer kring maskulinitet som vi har och det är också viktigt att bryta en könsuppdelad arbetsmarknad och förskolan är en del av det. Arbetsplatser där olika grupper möts har högre trivsel. Sen är det också viktigt för att förskolans uppdrag är att vara jämställd på alla plan, och då är personalens sammansättning utifrån kön en sådan aspekt, säger hon.