Samverkansrådet

Samverkansrådets uppdrag är att arbeta övergripande och strategiskt med högskolegemensamma frågor som rör samverkan. Rådet är varken operativt eller beslutande utan utgör ett stöd för rektors ledningsgrupp.

Samverkansrådet sammanträder en gång i månaden, varannan gång i Eskilstuna, varannan gång i Västerås.

Ledamöter

Thomas Wahl akademichef för akademin för ekonomi, samhälle och teknik och ordförande
Lotti Svebéus fundraiser
Yvonne Eriksson samverkanssamordnare på akademin för innovation, design och teknik
Tor Nilsson samverkanssamordnare på akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Christine Gustafsson

samverkanssamordnare på akademin för hälsa, vård och välfärd
Nathalie Johansson  representant för Mälardalens studentkår
Elisabet Christoffersson administrativt stöd