Samverkansrådet

Samverkansrådets uppdrag är att arbeta övergripande och strategiskt med högskolegemensamma frågor som rör samverkan. Rådet är varken operativt eller beslutande utan utgör ett stöd för rektors ledningsgrupp.

Samverkansrådet sammanträder en gång i månaden, varannan gång i Eskilstuna, varannan gång i Västerås.

Ledamöter

Helena Jerregård vice rektor för samverkan, ordförande
Thomas Wahl akademichef för akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Lotti Svebéus fundraiser
Yvonne Eriksson samverkanssamordnare på akademin för innovation, design och teknik
Tor Nilsson/Cecilia Vestman samverkanssamordnare respektive administrativ chef på akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Christine Gustafsson

samverkanssamordnare på akademin för hälsa, vård och välfärd
Clara Brinck representant för Mälardalens studentkår
Elisabet Christoffersson administrativt stöd
Anna Andersson Ax projektkoordinator