Ärendestatus

Här hittar du information om status på rekryteringskommitténs ärenden vid anställning av lektor och professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Du hittar också status för befordringsärenden och docentärenden.

  Status för rekryteringsärenden (pdf 261 kB)