Rekryteringskommitté

Högskolans rekryteringsarbete utgår ifrån att en rekryteringskommitté utses inför varje rekryteringsärende. Utsedd kommitté ansvarar för hela rekryteringsprocessen vid anställning av lektor och professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor) och personalsektionen fungerar som en sammanlänkande funktion under processen.

I en rekryteringskommitté sitter alltid en ordförande, vice ordförande, akademichef och personalchef. Ordförande och vice ordförande representerar dels det naturvetenskapliga och tekniska området, dels det humanistiska, samhälls- och vårdvetenskapliga området. Ordförandeskapet skiftas beroende på vilket område rekryteringsärendet tillhör.

Personer som deltar i kommittéer:

  • Magnus Hoppe, ordförande/vice ordförande (NT)
  • Ann-Christin Johansson, ordförande/vice ordförande (Hum/Sam/Vård)
  • Jane P Ståhle, personalchef
  • Akademichef för utbildning, kommunikation och kultur (UKK)
  • Akademichef för innovation, design och teknik (IDT)
  • Akademichef för hälsa, välfärd och vård (HVV)
  • Akademichef för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Utsedd kommitté kan även utse eventuellt ytterligare deltagare som stärker kommitténs kompetens under rekryteringsprocessen.

Vid anställning av universitetsadjunkt utser akademichef tillsammans med personalchef en rekryteringskommitté. Vid tidsbegränsade anställningar, högst sex månader, samråder akademin med personalsektionen före annonsering och anställning.

Önskar du ta del av protokollen från rekryteringskommittéen är du välkommen att kontakta personalsektionen.