Rådgivande etisk kommitté

Den rådgivande etiska kommitténs (förkortad REKO) uppdrag är att ge vägledning och råd samt att utbilda lärare, forskare och studenter i forskningsetiska frågor.

Handlingsordning vid oredlighet i forskning (pdf 293 kB)

Ledamöter

Ordförande: Docent Lena Johansson Westholm, EST
Ledamot: Universitetslektor Fil. Dr. Ulrika Florin, IDT
Ledamot: Universitetslektor Jonas Nordmark, UKK
Ledamot: Docent Petra Von Heideken Wågert, HVV
Ledamot: Docent  Joakim Johansson,  EST
Doktorandrepresentant: -